o

Pantun Kata Sambutan & Penutup Sambutan

Sekapur Sirih (Pemandu Acara)

Assalamualaikum wr.wb.

Alahamdulillahi rabbil alamin

Walakibatulmuttaqin

Wasalatu wassalam u ala asyrafil anbiya wal mursyalin
Encik –encik

Puan-puan

Tuan-tuan

Yang kecil tak disebutkan nama

Yang besar tak dihimbau gelar

Yang raja dengan daulatnya

Yang datuk dengan kuasanya

Yang penghulu dengan hulunya

Yang Alim Ulama dengan berkitabullahnya

Yang Dubalang kuat kuasa

Yang cerdik dengan ilmunya

Yang Tua dengan tuahnya

YanG Muda dengan tokahnyaUntuk semua itu

Atas nama (bisa di isi nama instansi/nama orang)

Saya sampaikan takniah dan setinggi-tinggi terima kasih

Semoga allah swt membalas budi baik

Encik –encik, puan-puan dan tuan-tuan sekalianAsalnya sembilu dari buluh

Jika dianyam jadikan tampian

Kami menyusun jarinya sepuluh

Salah dan silaf mohonlah dimaafkan


Pak Topik menjahitnya kopiah

Kopiah dijahit Beldu yang utuh

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

ADD COMMENT