o

Defenisi Mengantung

           Jika perbincangan kedua belah pihak telah disepakati bahwa helat pernikahan dilakukan secara "turun batu naik ikan". yakni pelaksanakan antarbelanja dengan acara akad nikah yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, maka segala sesuatu kelengkapan yang diperlukan untuk helat pernikahan tersebut dipersiapkan terlebih dahulu sebelum acara antar belanja dilaksanakan, seperti membuat tempat duduk para tetamu, membuat tempat meletakkan hidangan, tempat memasak makanan, dan yang paling utama adalah kegiatan menghias ruang nikah termasuk kamar peraduan calon pengantin serta membuat pentas pelaminan (peterakna). Kegiatan menghias nikah ini nsekaligus membuat pentas pelaminan, oleh masyarakat melayu Bengkalis disebut "mengantung".


           Pada kegiatan mengantung ini dilaksanakan oleh Mak Andam dan beberapa orang tua laki-laki dan perempuan yang dawali denagan tepuk tepung tawar terhadap pentas pelaminan dan ruang perpaduan, serta diakhiri pembacaan do'a dan makan bersama.

            Riuh rendah, sorak sorai, gelak tawa sanak keluarga dan kaum kerabat menyemarakkan suasana temoat perhelatan. Menurut kebiasaan, acara mengantung dilaksanakan 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan pesta pernikahan diadakan, dan mulai saat ini beberapa orang tua yang dipercayakan senantiasa mengawasi dan mendo'akan keselamatan agar pesta perkawinan bejalan lancar dan mendapat perlindungan dari Allah SWT.

ADD COMMENT